De informatie in dit artikel betreft webdevelopment, en is een extra service voor onze klanten.
We kunnen geen garanties geven dat het onderstaande voor u werkt, maar doen natuurlijk ons uiterste best deze informatie up-to-date te houden.
Mocht u op,- of aanmerkingen hebben horen we het graag [link].


Wanneer u een nieuwe website ontwikkeld, kan het wenselijk zijn ons Varnish Cache tijdelijk uit te zetten.

Dit, zodat de wijzigingen die u doet direct zichtbaar worden op de website.


U kunt dit doen, door de volgende regel toe te voegen aan uw .htaccess bestand:

Header add 'Cache-Control' 'no-cache'


Na het aanpassen van deze regel, kan het tot maximaal 6 uur duren voordat bestanden niet meer via ons Cache worden geserveerd.

Voor de snelheid van uw website adviseren we natuurlijk deze regel te verwijderen nadat de site voltooid is.