Het verwijderen van een Archive Volume kan u realiseren via uw controlepaneel.

U logt hier in met uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord.


Wanneer u dit heeft gedaan, klikt u boven in de menubalk op de optie Products & Services.

Vervolgens klikt u in het menu aan de linkerkant van uw pagina onder Compute & Storage voor de optie Archive.menu-archiveU krijgt nu een overzicht van alle aangemaakte Archive Volumes onder het huidige account.mammoth-volumeWanneer u een volume wenst te verwijderen, klikt u op de drie puntjes bij het betreffende volume, en kiest u de optie Destroy.destroy-archiveAangezien het verwijderen van een volume niet ongedaan gemaakt kan worden en eventuele data welke op het volume staat dus onherroepelijk verwijderd zal worden, vragen we u ter bevestiging de naam van het betreffende volume in te geven. Deze ingave is hoofdlettergevoelig.destroy-archive-nameWanneer de ingegeven volume naam overeenkomt met de daadwerkelijke naam van het volume, wordt de knop Delete Volume actief.

Wanneer u op deze knop drukt wordt het volume geheel verwijderd.