Een standaard hostingpakket wordt opgeleverd voor gebruik met een enkele domeinnaam.

Wanneer u de domeinnaam wilt veranderen waaronder de website te bereiken is kunt u deze handleiding volgen.In deze handleiding gaan we het pakket voor ditisdeoriginelewebsite.nl aanpassen naar hetvoorbeelddomein.nl.

Misschien is het voldoende om een alias toe te passen, dit zorgt ervoor dat uw huidige website bereikbaar wordt onder het nieuwe adres.
Zie hiervoor de volgende handleiding: Hoe maak ik een alias aan voor mijn webspace?
Er zullen altijd verwijzingen naar de originele domeinnaam blijven bestaan, zoals de gebruikersnaam, en de ftp,- en database hostnamen.

Domein in router toevoegen


De eerste stap is het nieuwe domein toegang geven tot het huidige hostingpakket, door deze in de router toe te voegen.

Hiervoor verwijderen we eerst het oude domein uit de router. Ga eerst naar het webhostingpakket, door in het menu links op Webhosting te klikken, en vervolgens op het pakket waar u de aanpassingen voor wilt doen:


Klik vervolgens binnen het pakket op de router van het hostingpakket:

Bij het kopje 'Domains' heeft u de optie om het huidige domein te verwijderen door op het prullenbakje te klikken.

Daarna klikt u op de groene knop op een nieuw domein toe te voegen, en vult u de nieuwe domeinnaam in.
Wanneer u niet de mogelijkheid heeft het domein toe te voegen, komt dit waarschijnlijk omdat de DNS gegevens van het domein nog niet actief zijn.
U kunt het domein koppelen aan het hostingpakket aan de hand van het volgende artikel:
Hoe koppel ik mijn domeinnaam aan mijn hostingpakket?
Nadat u dit heeft gedaan, zult u even geduld moeten hebben voor de wijzigingen opgepakt worden.

Webspace aanpassen


Ga eerst weer naar de overzichtspagina van uw hostingpakket, en klik hier op de webspace van het pakket:

Ga vervolgens naar domains, en klik op de drie puntjes naast de huidige domeinnaam. Klik vervolgens op 'Edit Domain'.

In het scherm dat nu verschijnt kunt u de nieuwe domeinnaam instellen:

De pagina van uw webspace ziet er nu als volgt uit:

U kunt nu de data op de server naar de correcte map zetten. Als u inlogt via FTP, ziet u dat er binnen de map 'Domains' nu zowel voor het oude als voor het nieuwe domein een map aanwezig is. De data wordt niet automatisch verplaatst; u kunt een nieuwe website ontwikkelen of de data van de oude naar de nieuwe map verplaatsen.

U ziet dat de tenaamstelling van de webspace en de hoofdgebruiker niet zijn aangepast.
Dit kan mogelijk verwarring veroorzaken, maar is helaas niet te vermijden wanneer u een andere domeinnaam wilt gebruiken dan waar het pakket voor is aangemaakt.

Email Aanpassen


Wanneer u ook wilt gaan e-mailen met het nieuwe domein, zult u dit ook moeten aanpassen. U kunt ervoor kiezen de huidige mailboxen te verwijderen, of te behouden als los emailpakket.

In de overzichtspagina van uw webhostingpakket klikt u op de drie puntjes naast het huidige emaildomein:
De optie Unlink from Package zorgt ervoor dat de huidige mailboxen als losse dienst voortbestaan. Voor de prijzen van dergelijke pakketten kunt de volgende pagina bekijken: Emailpakketten


De optie Discontinue verwijderd alle emailadressen, en emailberichten op onze server direct.


In beide gevallen heeft u nu een Mail instance available, die u kunt gebruiken voor het nieuwe domein:
Op de volgende pagina kunt u de nieuwe domeinnaam invoeren. Wanneer deze bij ons staat, zal deze automatisch aangevuld worden zoals in het screenshot.

Let erop dat wel nog op deze naam moet klikken. Ook moet u de knop Choose Offering aanklikken.

Als u nu naar de overzichtspagina van het hostingpakket gaat, ziet u dat de nieuwe naam bij de email staat.

Het pakket is nu bereikbaar onder de nieuwe domeinnaam, en u kunt nu emailadressen gaan aanmaken binnen het mailpakket.

Zie hiervoor het volgende artikel:

Hoe maak ik een emailadres aan binnen mijn hostingpakket?