Twee-factor-authenticatie ofwel 2FA, is een extra stap om uw account beter te beveiligen. Het inschakelen van tweefactorauthenticatie verbetert de beveiliging van uw PCextreme account en al uw intellectuele eigendommen. Het is een extra beveiligingslaag voor uw account die ervoor zorgt dat u de enige persoon bent die toegang heeft tot uw account, zelfs als iemand uw wachtwoord kent of probeert te raden.


Wanneer u inlogt zal er, naast het email adres en wachtwoord, gevraagd worden om een extra beveiligingscode.


Twee-factor-authenticatie instellen


U logt in in uw account en navigeert naar 'personal setting'


Vervolgens naar: 'Sign-in & Security'
U Klikt op 'set up' om het proces te starten:
U download de Google Authenticator of bijvoorbeeld de Authy app uit de app store

U opent de app en kiest voor 'code scannen':

U scant de code die in beeld komt:


Wanneer u de code invult heeft u succesvol 2FA geactiveerd in uw account!


Bent u de toegang tot uw 2FA app kwijt door bijvoorbeeld verlies van uw telefoon?


Zoals u zal begrijpen kunnen we 2FA niet zomaar uitschakelen. Indien we 2FA zouden uitschakelen zodra we een verzoek vanaf het bij uw account bekende e-mailadres ontvangen, haalt dit het hele principe van 2 factor authenticatie natuurlijk onderuit.


We vragen u daarom ook om in dat geval een e-mail te sturen aan service [ apenstaartje ] versio.nl met een kopie of duidelijke foto van een geldig legitimatiebewijs van de account houder.


Op moment dat het account in kwestie een zakelijk klantnummer is kunnen we 2FA uitschakelen na ontvangst van de volgende informatie:

  1. Digitaal gewaarmerkt uittreksel KvK van de organisatie die klant is bij ons (niet ouder dan 3 maanden)
  2. Kopie, scan of duidelijke foto van een geldig legitimatiebewijs van een zelfstandig bevoegde bestuurder of alle gezamenlijk bevoegde bestuurders (zoals op het uittreksel vermeld).*

*Op moment dat de bestuurder(s) van de organisatie die klant is bij ons geen natuurlijke personen zijn, zullen we van bovenliggende rechtspersoon/personen ook een digitaal gewaarmerkt uittreksel KvK moeten ontvangen, net zolang totdat een zelfstandig bevoegde bestuurder of alle gezamenlijk bevoegde bestuurders natuurlijke personen zijn.
Van deze natuurlijke personen moeten wij vervolgens een kopie, scan of duidelijke foto van een geldig legitimatiebewijs ontvangen.