Op ons platform maken we gebruik van een aantal standaard-instellingen wat betreft PHP.
De meeste van deze instellingen kunt u zelf beheren, door aanpassingen te doen in het .user.ini bestand.
Dit bestand wordt in principe standaard aangemaakt in de www map van uw hostingpakket, maar in uitzonderlijke gevallen is het niet aanwezig.
U kunt het dan zelf aanmaken, of even contact opnemen met onze support-afdeling.

Het standaard .user.ini bestand ziet er zo uit:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; This is an example .user.ini file provided by PCextreme B.V. ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; To change the default PHP configuration settings we provide, you can use
; this file. We provided some examples to make your life easier.

; NOTE:
; In some cases you would use this file instead of a .htaccess file.
; Because at PCextreme we use PHP-FPM, it's required to use .user.ini files
; instead of .htaccess files for all PHP related configuration. Things like
; URL rewrites or access limitation to you website can still be done
; using a .htaccess file.

; For a complete list of PHP ini settings see:
; http://php.net/manual/en/ini.list.php

; Uncomment these values if you want to your website to show PHP errors:
;error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
;display_errors = On
;display_startup_errors = On

; Uncomment this value if you want to increase the PHP memory limit.
;memory_limit = 512M

; Uncomment this value if you want to increase the PHP upload max filesize.
;upload_max_filesize = 25M<

U ziet dat elke regel begint met een puntkomma. Dit betekend dat deze regel als 'commentaar' geld, en niet wordt gelezen door het programma.
Als u bijvoorbeeld de regel betreffende de 'memory limit' actief wilt maken, kunt u puntkomma aan het begin van de regel verwijderen.
Onze webserver zal deze regel dan toepassen voor uw website.

Een aantal andere instellingen die u kunt instellen ziet u hieronder.
max_input_vars = 4000
max_execution_time = 300

Voor een volledige lijst met opties kunt u de volgende pagina op de site van de makers van PHP bekijken:
.user.ini - lijst