De informatie in dit artikel betreft webdevelopment, en is een extra service voor onze klanten.
We kunnen geen garanties geven dat het onderstaande voor u werkt, maar doen natuurlijk ons uiterste best deze informatie up-to-date te houden.
Mocht u op,- of aanmerkingen hebben horen we het graag [link].


Wanneer u een SSL certificaat aan uw website gekoppeld hebt, dan wilt u dat uw bezoekers daar ook gebruik van maken.

Hiervoor moeten de bezoekers altijd doorgestuurd worden naar HTTPS.


Er zijn verschillende manieren om bezoekers van een website van HTTP naar HTTPS door te verwijzen.

In deze tutorial laat ik een aantal mogelijkheden zien welke werken met het .htaccess bestand.

Wanneer u een Wordpress site gebruikt adviseren wij de plugin Really Simple SSL, in plaats van aanpassingen in het .htaccess bestand.

Verschillende voorbeelden


HTTP doorsturen naar HTTPS met behoud van www of zonder www:


http://voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl

http://www.voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl


RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https

RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]HTTP doorsturen naar HTTPS met altijd www:


http://voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl

http://www.voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl


RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]

RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]HTTP doorsturen naar HTTPS altijd zonder www:


http://voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl

http://www.voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl


RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www.)?(.*)$ [NC]

RewriteRule (.*) https://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]HTTPS met www doorsturen naar HTTPS zonder www:


https://www.voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl


RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]