Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mogen we u nog maar zeer beperkt informatie geven in bepaalde situaties.


Met name op moment dat u uw inloggegevens bent vergeten zou u tegen deze beperkingen aan kunnen lopen. Er moet namelijk worden ingelogged met een e-mailadres. Aangezien dit een persoonsgegeven is, mogen we deze niet zomaar doorgeven.


Onderstaand vindt u uitleg over hoe u weer toegang kan krijgen tot uw producten op moment dat u het e-mailadres waarmee u moet inloggen, het bijbehorende wachtwoord of beide bent vergeten.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, maar weet nog wel met welk e-mailadres ik mij heb geregistreerd.


Op moment dat u uw wachtwoord bent vergeten, maar u weet nog wel met welk e-mailadres u zich bij ons heeft geregistreerd, kan u een nieuw wachtwoord voor het controlepaneel opvragen via onze wachtwoord reset pagina. U geeft op deze pagina uw e-mailadres in, en ontvangt vervolgens binnen enkele minuten een wachtwoord reset mail.

Ik ben zowel mijn e-mailadres als mijn wachtwoord vergeten.


Mocht u het e-mailadres waarmee u moet inloggen niet meer weten, zal u deze eerst moeten achterhalen. Via dit e-mailadres kan u namelijk een nieuw wachtwoord instellen. U kan onderstaande stappen volgen om het e-mailadres te achterhalen:

  1. Het e-mailadres waarmee ingelogd moet worden is in de regel hetzelfde e-mailadres als waar u ook de facturen op ontvangt. Het kan zijn dat er een los financieel account is aangemaakt. In dat geval heeft u niet alle rechten als u inlogged, maar kan u wel inzien welke andere e-mailadressen er aan het account gekoppeld zijn met volledige beheersrechten via de optie 'Accounts & Members' in het controlepaneel.
  2. We kunnen altijd een wachtwoord reset mail sturen naar het e-mailadres dat bekend is bij ons. Op deze wijze kan u kijken of u deze mail binnenkomt, en zo ja, op welk e-mailadres. Mocht dit wenselijk zijn verzoeken we u vriendelijk ons te mailen met dit verzoek. Gelieve in de mail uw klantnummer of een product van onder het betreffende account te noemen. Dit zodat wij met deze informatie het account in kwestie voor u kunnen opzoeken.


Indien het e-mailadres dat bij ons bekend is een e-mailadres van een grote partij is, mogen en zullen we u u dit bij het versturen van een wachtwoord reset mail laten weten.

We kunnen het u dus meedelen als het betreffende e-mailadres bijvoorbeeld een Gmail of Outlook adres is, maar op moment dat het e-mailadres in kwestie bijvoorbeeld achternaam@bedrijfsnaam.nl zou zijn, kunnen we dit als gevolg van de AVG niet doorgeven.

Ik kan het e-mailadres ook met bovenstaande opties niet meer achterhalen of ik heb geen toegang meer tot het e-mailadres. Wat nu?

Particuliere accounts


Op moment dat middels bovenstaande opties niet te achterhalen is wat het e-mailadres is, kan u een e-mail sturen aan service [ apenstaartje ] versio.nl met een kopie of duidelijke foto van een geldig legitimatiebewijs. We zoeken dan naar accounts op persoonlijke titel van u. Vervolgens kunnen we van deze accounts het primaire e-mailadres wijzigen en u een wachtwoord reset link sturen op het nieuwe e-mailadres.


Middels deze link kan u een wachtwoord instellen, waarna u met de combinatie van het nieuwe e-mailadres en ingestelde wachtwoord kan inloggen om uw producten te beheren.

Zakelijke accounts


Op moment dat het account in kwestie een zakelijk klantnummer is (bij twijfel: zie de tenaamstelling van uw facturen), kunnen we het primaire e-mailadres voor dit account alleen wijzigen na ontvangst van de volgende informatie:

1. Digitaal gewaarmerkt uittreksel KvK van de organisatie die klant is bij ons (niet ouder dan 3 maanden)

2. Kopie, scan of duidelijke foto van een geldig legitimatiebewijs van een zelfstandig bevoegde bestuurder of alle gezamenlijk bevoegde bestuurders (zoals op het uittreksel vermeld).*


*Op moment dat de bestuurder(s) van de organisatie die klant is bij ons geen natuurlijke personen zijn, zullen we van bovenliggende rechtspersoon/personen ook een digitaal gewaarmerkt uittreksel KvK moeten ontvangen, net zolang totdat een zelfstandig bevoegde bestuurder of alle gezamenlijk bevoegde bestuurders natuurlijke personen zijn.
Van deze natuurlijke personen moeten wij vervolgens een kopie, scan of duidelijke foto van een geldig legitimatiebewijs ontvangen.


U kan deze documenten tesamen met het e-mailadres dat wij mogen instellen, e-mailen naar het e-mailadres support@versio.nl